0895 434189, 032 697 863, 0895 434187        

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ

Доверително управление

Кои сме?

Ние, като представители на собствениците, извършваме целия процес на наемане на имот,
започвайки с търсенето на наематели и завършвайки с решаването на всички възникващи проблеми.

Нашите клиенти често са:

- живеещи извън града/село или страната;
- след неуспешен самостоятелен опит в отдаването под наем на собствеността
- заети хора и ценители на времето си;
- притежаващи няколко апартамента/имота.
- собственици на търговски недвижими обекти

Предимства:

Основното предимство е спестяването на вашето време. Няма да ви се налага да ходите в апартамента,
да контролирате наемателите или да се занимавате със съседите в случай на конфликт.
Апартаментът ще носи стабилни пасивни доходи с минимални разходи за труд.

Какво представлява управлението на собствеността?

Доверителното управление е услуга, която позволява на собственика да предаде имуществото си за временно управление въз основа на договорни отношения.

Управляващото дружество от своя страна е длъжно да отдава недвижимото имущество под наем, както и в интерес на собственика да решава
всички организационни и технически въпроси, свързани с пребиваването и експлоатацията на имота.

Този механизъм за управление позволява на собственика да получава стабилна печалба от обекта,
практически без да отделя време и усилия за него, вземайки решения по определени въпроси дистанционно.При търсене на наемателите
При пребиваване на наемателите
След изнасяне нa наемателите

Изработка на уеб сайт: Уеб студио "Технокомп"